توافق سوبارو و تویوتا

تویوتا و سوبارو در مورد اتحاد تجاری و سرمایه جدید توافق کردند.

رئیس تویوتا، آکیو توودودا ، 

با اظهار نظر درباره توافق امروز با سوبارو گفت: این توافق یک تحول عظیم در صنعت خودروسازی ژاپن خواهد بود.

 لذت بردن از رانندگی جزء ذاتی اتومبیل ها خواهد بود و چیزی است که فکر می کنم باید ادامه دهیم برای حفظ شدید مسیر راه ،من خودم  بعنوان ، یک رالیست و با تجربه ی خودم که سالیان دراز در این زمینه فعالیت دارم  ، شگفتی های فن آوری AWD Subaru را در رگ های خود احساس کرده ام.

   

سوبارو 360

موتور قدرتمند سوبارو

سوبارو کاملاً معتقد است که موتور مخالف با افقی ، طراحی بهینه برای لذت بردن از رانندگی است. پیستون ها با طرح 180 متری در اطراف میل لنگ ، از یکدیگر دور می شوند و سعی می کنند لرزش های یکدیگر را متعادل کنند و احساس صاف و بدون لرزه ای به همراه دارند. دلیل این امر این است که موتور می تواند با هر سرعت معینی آزاد بچرخد و پاسخ دلچسب کننده ای را به راننده منتقل کند.

طول و ارتفاع این طرح موتور را می توان کوتاه تر از یک موتور درون خط سنتی نگه داشت و همچنین سبک تر است.

می توان موتور را در خودرو پایین تر از سایر موتورها سوار کرد و تعادل وزنی در سمت چپ و راست را تقریباً دقیقاً می توان درست کرد. در این طراحی ، موتور گرانشی پایین مرکز ثقل کل خودرو را پایین می آورد. به همین ترتیب ، یک موتور متعادل متقارن ، تعادل متقارن کل خودرو را افزایش می دهد. هر دوی این جنبه ها برای ارائه یک تجربه ایمن تر ، پایدارتر و در نهایت لذت بخش تر در جاده با یکدیگر ترکیب شده اند.

گیربکس متقارن سوبارو